Phòng Xông Ướt Kính Kết Hợp Xây Chắc Chắn

Phòng xông hơi gia đình

  • Kích thước tối thiểu cho một người xông: 1 -1.5m2
  • Kích thước tối thiểu cho từ 2 -3 người cùng xông: 1.5 -2m2

Phòng xông hơi dành cho kinh doanh

  • Kích thước phòng xông hơi spa cho từ 1 -2 người: 2 -3 m2
  • Kích thước phòng xông hơi tập thể từ 5 -6 người: 4 -5m2