Phòng Xông Hơi Ướt Toàn Bộ Kính Đẳng Cấp Sang Trọng

Phòng xông hơi gia đình

  • Kích thước tối thiểu cho một người xông: 1 – 5m2
  • Kích thước tối thiểu cho từ 2 -3 người xông: 1.5 – 2m2

Phòng xông hơi dành cho kinh doanh

  • Kích thước tối thiểu cho xông hơi tại Spa 2 – 3 người cùng xông: 2 – 3m2
  • Kích thước xông tối thiểu cho phòng xông tập thể 5 – 6 người cùng xông: 4 – 5 m2